Home » Pravila korištenja

1. Držite spravu podalje od električne struje.
2. Ne upotrebljavajte spravu tijekom lošeg vremena, grmljavine ili oluje.
3. Ukoliko spravu koriste maloljetne osobe, uvijek neka bude prisutna odrasla osoba.
4. Sve neplivače i osobe niže od 150 cm držite izvan rezervoara.
5. Kada se rezervoar ne koristi uvijek ispustite vodu.
6. Osoba koja koristi spravu ne smije biti pod utjecajem droga ili alkohola.
7. Nikada nemojte stajati na sjedalu.
8. Istovremeno je dozvoljeno samo jednoj osobi biti na sjedalu ili u rezervoaru.
9. Pri sjedenju na sjedalu držite ruke na koljenima i blago se nagnite naprijed.
10. Da bi spriječili posklizavanje, uvijek nosite tenisice.
11. Za gađanje mete koristite samo teniske loptice.
12. Ne udarajte metu rukama.
13. Održavajte nivo vode na razini od 20 cm do vrha rezervoara.
14. Održavajte kvalitetu vode čestim čišćenjem i filtriranjem.