Home » Što je ADT?

Adria Dunk Tank je inovacija Centra za društvene inovacije i održivi razvoj koja na zabavan i proaktivan način omogućuje edukaciju građana o ugroženim biljnim i životinjskim vrstama Jadrana.

Jadransko more odlikuje se velikim bogatstvom i bioraznolikošću. Međutim, živi organizmi Jadrana i njihova staništa sve su ugroženiji zbog onečišćenja otpadnim vodama, naftom i teškim metalima, odlaganja smeća, građevinskih zahvata na obali, nepridržavanja zakonskih propisa, umjetnog uzgoja morskih organizama, ribolova, krivolova itd. Kao posljedice toga, neke su vrste nestale, nekima je opstanak ozbiljno ugrožen, a brojne su populacije morskih organizama prorijeđene.

Kako bi se u budućnosti spriječio nastavak takvih trendova, potrebno je mijenjati zakonsku regulativu te provoditi edukaciju građana koji ekosustavu vrlo često nanose štetu iz neznanja. S obzirom da je najlakše učiti kroz druženje i zabavu, Centar je osmislio jedinstvenu edukaciju korištenjem sprave koja se u engleskom govornom području naziva dunk tank.

Dunk tank je mehanička sprava koja se sastoji od velikog spremnika vode preko kojeg je postavljeno sklopivo sjedište. Pored spremnika nalazi se meta koja je povezana sa sjedištem. Pogodak lopticom u metu uzrokuje aktiviranje sjedišta nakon čega osoba koja sjedi na njemu pada u spremnik s vodom ili nekom drugom tekućinom. Iako je dunk tank u Europi relativno nepoznat, u Sjedinjenim Američkim Državama radi se o vrlo popularnoj napravi koja se najčešće koristi na humanitarnim priredbama, festivalima, promocijama i zabavama.

S obzirom da dunk tank ima velike proporcije i veliki promidžbeni potencijal, odlučili smo ga iscrtati i ispisati različitim crtežima i porukama usmjerenih na zaštitu mora i morskih organizama i kao takvog ga ponuditi koncesionarima plaža, turističkim zajednicama, noćnim klubovima, organizacijama civilnog društva i ostalim zainteresiranim subjektima, čime se postiže višestruka korist: 1. skreće se pozornost na potrebu jače zaštite ugroženih vrsta koje žive u Jadranu; 2. kroz zabavu i igru educira se velik broj građana u cilju odgovornijeg ponašanja prema ekosustavu; 3. Centar ostvaruje dodatne prihode za provođenje novih društveno korisnih aktivnosti.

S obzirom da i u kontinentalnom dijelu Hrvatske obitavaju brojne ugrožene vrste, odlučili smo izraditi i dunk tank posvećen zaštiti slatkovodne flore i faune – Panonia Dunk Tank. Nadamo se da će se brojnim kupačima na rijekama i jezerima svidjeti i uljepšati ljetne mjesece.