Home » ProAdria

S obzirom da je Jadransko more glavni hrvatski resurs, zabrinjavajuća je činjenica da u zemlji ne postoji niti jedna privatna ili državna zaklada usmjerena na financiranje i pomaganje projekata za zaštitu mora. Iz toga razloga, Centar je odlučio pokrenuti akciju ProAdria.

ProAdria je akcija Centra za društvene inovacije i održivi razvoj koja se sastoji u obilasku turističkih mjesta na Jadranu s Adria Dunk Tankom u cilju sakupljanja novca za najbolje projekte za zaštitu Jadrana. Projekti će se odabirati na temelju javnog natječaja kojeg će Centar raspisati tijekom zimskih mjeseci. U natječaju će moći sudjelovati sve fizičke i pravne osobe sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji, Crnoj Gori i Albaniji.

Svi koje žele biti domaćini akcije mogu nas kontaktirati putem službene e-mail adrese Centra.